< * * * Szolnoki Tudományos Közlemények * * *

Alapító okirat

A "Szolnoki Tudományos Közlemények" című időszaki elektronikus (on-line) folyóirat alapító okirata.

1) A "SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK " alapítója a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete (továbbiakban MTESz Szolnok) Elnöksége.

2) A "SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK" időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja a "Szolnoki Tudományos Közlemények" (ISSN 1419-256X) jogutódjaként lehetőséget teremteni a megyei tudományos közélet résztvevőinek, oktatónak, kutatónak és hallgatónak kutatási eredményeik közzétételére különböző tudományágakban és az ahhoz kapcsolódó témákban.

3) A "SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK" tudományos jellegű időszaki on-line lap, amely félévenként jelenik meg.

4) A "SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK" független, a megyei tudományos élettel kapcsolatos tudományos irányvonalú lap.

5) A Elnökség az on-line folyóirat Szerkesztőbizottságának elnökét évente beszámoltatja.

6) A "SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK" on-line folyóirat működési feltételeiről a MTESz Szolnok Elnöksége gondoskodik.

7) A Szerkesztőbizottság elnökét az Elnökség bízza meg.

8) A Szerkesztőbizottság és a Szerkesztőség tagjait a megbízott Szerkesztőbizottság elnöke javaslatára az Elnökség kéri fel.

9) A "SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK" az időszaki kiadvány a Magyar és Világtudomány Napja megyei rendezvényén és a Műszaki Értelmiség Napja megyei rendezvényén elhangzott előadások, a szerzők által leadott írásos változatait tartalmazza.

10) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.

11) A "SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK" megjelentetése on-line formában csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően rugalmasan alakítható.

12) A Szerkesztőbizottság munkáját a Szerkesztő bizottság elnöke irányítja.

13) A SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK c. on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a MTESz gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek részére a lektori díj nem jár. A szerkesztőbizottság, a szerkesztőség tagjai és a webmester anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

14) Az on-line folyóirat részére a MTESz Szolnok biztosít tárhelyet.

15) Az on-line folyóirat 3 évente CD-ROM-on kerül archiválásra. Az archivált CD-ROM-ok nyilvántartását és tárolását a Versegy Ferenc Könyvtára végzi. Az on-line folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

16) A "SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK" c. on-line folyóirat impresszuma:

Kiadó: MTESz Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete
Kiadásért felelős: Dr.Szilvássy László
Szerkesztőbizottság elnöke: Dr.Szilvássy László
Főszerkesztő: Dr. habil Szabolcsi Róbert
Szerkesztő és webszerkesztő: Dr. Szilvássy László
Szerkesztőség címe: 5000, Szolnok, Kossuth L. út 4.
E-mail: maglodi.evelin@gmail.hu
ISSN: HU ISSN 2060-3002