MTESz
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének
TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA

Kiadó: MTESz Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete (MTESZ Szolnok)

Kiadásért felelős: Dr. Szilvássy László

Szerkesztőbizottság elnöke: Kádár Zoltán

Főszerkesztő: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert

Szerkesztő és webszerkesztő: Dr. Szilvássy László

Szerkesztő: Dr. Békési Bertold

Szerkesztőség címe: 5000 Szolnok, Kossuth út 4.

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Kossuth út 4.

e-mail: maglodi.evelin@gmail.com

HU ISSN 2060-3002


A SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK című lektorált, on-line folyóirat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete Elnöksége által alapított azonos című (ISSN 1419-256X) nyomtatásban megjelent folyóiratának jogutódja.

Az elektronikus folyóirat célja lehetőséget teremteni a megyéhez kötődő kutatóknak, egyetemi, főiskolai oktatóknak, PhD. hallgatóknak és egyetemi, főiskolai hallgatóknak kutatási eredményeik közzétételére.

MEGJELENÉS:

A lap évente két alkalommal jelenik meg (május és november).

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Szilvássy László

A szerkesztőbizottság tagjai:

Rovatvezetők:

LEKTORI BIZOTTSÁG TAGJAI (ABC rendben):

SZERKESZTŐSÉG:

PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI:

A lap lehetőséget biztosít max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben - a rovatoknál megnevezett témakörökben - tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére. A cikkekhez mellékelni kell egy max. 15 soros rezümét (abstract). A cikkek beküldése elektronikus formában CD-n MS Word 97-2003, 2007-2010 formátumban (*.doc, *.docx vagy *.rtf) a postai címre, vagy e-mail-ben a maglodi.evelin@gmail.com címre lehetséges.

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük a hatályos 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvénynek. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, és nem őrzi meg.

A kiadványban lehetőség van angol nyelvű cikkek megjelentetésére. Az angol nyelven megjelentetésre szánt írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli.

A megjelent publikációk "html" és/vagy "pdf" formátumban legalább 5 évig érhetők el on-line formában. Ezt követően a CD-ROM-on kerülnek archiválásra, és a Verseghy Ferenc könyvtárában férhetők hozzá. Az on-line archívumban továbbra is megtalálhatók az addig megjelent cikkek dátum, szerző, cím szerinti rendszerezésben. Az on-line folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

SZERZŐI ÉS LEKTORI DÍJAK
A SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK c. on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban az MTESz Szolnok gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői lemondanak a szerző díjakról, és hozzájárulnak a cikkeik archívumban való megőrzéséhez. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek lemondanak a lektori díjról, számukra anyagi ellenszolgáltatás nem jár.

ELÉRHETŐSÉG:
A szerkesztőség a 5000 Szolnok, Kossuth L. út 4. alatt érhető el.
Telefon: 56-510-410

POSTACÍM:
MTESz JNSz ME
Szolnoki Tudományos Közlemények
5000 Szolnok, Kossuth L. út 4.

WEB:
Dr. Szilvássy László ( szilvassy.laszlo@uni-nke.hu.hu )

FELELŐS KIADÓ:
MTESz JNSz ME elnöke

A KIADVÁNY TÁMOGATÓI:


MOL Nyrt.


Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata


Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Tanszék


MTESz JNSz ME
logo


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok IgazgatóságaSzolnoki Főiskola


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TIT


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár


MTA DAB Műszaki Szakbizottsága


MTA DAB Jász-Nagykun.Szolnok Megyei Szakbizottsága


Szolnoki Légierő Zenekar