Szerzőink figyelmébe

A lap lehetőséget biztosít max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben - a rovatoknál megnevezett témakörökben - tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére.

A cikkek formai követelménye letölthető innen.

Amely cikk a fenti feltételeknek nem felel meg, nem kerül megjelentetésre!

A cikkek beküldése e-mail-ben a maglodi.evelin@gmail.com címre lehetséges.

(Lehetőség van továbbá elektronikus formában CD-n, MS Word 2007-2013 formátumban (*.docx) a postai címre - Postacím: MTESz J.-N.-Sz. M-i Egyesülete 5000 Szolnok, Kossuth L. út 4. - a cikkek beküldésére.)

A cikkek leadási határideje: folyamatos (megjelenés kétszer egy évben.

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük a hatályos 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvénynek. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, és nem őrzi meg.

A kiadványban lehetőség van idegen nyelvű cikkek megjelentetésére. Az idegen nyelven megjelentetésre szánt írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli.

Minden kézirathoz mellékelni kell egy kitöltött "Kéziratbeküldési űrlap"-ot , amelyet a kézirattal kapcsolatos mindennemű levelezésért, valamint a szerzői korrektúráért felelős szerzőnek ("levelező szerző") kell aláírnia. A kéziratbeküldési űrlap letölthető: Kéziratbeküldési űrlap >

Az elfogadott kéziratok csakis egy kitöltött és a levelező szerző által aláírt "Copyright átruházási űrlap" beérkezése után jelenhetnek meg. A copyright átruházási űrlap letölthető: Copyright átruházási űrlap >